Adatvédelmi tájékoztató

A webshop, egyéb szolgáltatások a felületen és a hírlevél nem üzemelnek! Jelenleg az oldalt inspirálódásra, régi termékek és munkák nézegetésére és hírek böngészésére lehet használni.

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA: A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a TermoszDesign által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint adatkezelési politikát. Továbbá, hogy biztosítva legyen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára – tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyre -, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák személyes adatainak gépi feldolgozása során (a továbbiakban: adatvédelem).

II. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE: 
E-mail cím: [email protected]

III. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

1. Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak meg kell adnia a következő személyes adatokat:
név,
saját e-mail-cím,
jelszó,
számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
telefonszám.
2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
3. Ahogy más szolgáltatók, mi is használunk sütiket vagy más néven “cookie”-kat (a számítógép böngészőjében elhelyezett rövid szöveges fájlok) a weboldalunkon.

Amennyiben ehhez nem járul hozzá, a saját böngészőjében elvégzett beállítások megváltoztatásával letilthatja a sütik használatát. Ebben az esetben korlátozhatja a honlap bizonyos funkcióinak és szolgáltatásainak megfelelő és zavartalan működését.

Mi is az a süti?

A számítógépes süti (cookie) egy olyan kis méretű adatcsomag, amelyet a böngésző egy weblap kérésére elment a felhasználó számítógépén. A honlapok ezekben a sütikben tárolnak néhány olyan az oldal működése szempontjából fontos információt, mint például:

  • egyéni felhasználói beállítások,
  • a látogató által korábban bevitt adatok, pl. név, e-mail cím stb,
  • információk a felhasználóról, illetve a honlap használatáról, statisztikai célból, illetve hogy a honlap, vagy egy harmadik fél célzott hirdetéseket jeleníthessen meg.

Sütik fajtája

Munkamenet (session) sütik: Ideiglenesen tárolódnak és a munkamenet végével, valamint a böngésző bezárásával törlődnek számítógépéről. Ezek nélkülözhetetlenek a honlap egyes funkcióinak a zavartalan működéséhez. A munkamenet sütik nem gyűjtenek olyan információkat, amellyel a látogatót azonosítani lehetne.

Teljesítményt biztosító sütik: A Google Analytics sütik azzal kapcsolatban gyűjtenek adatokat, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. A jövőben ezeknek az információknak a birtokában tudjuk az oldal működését és funkcióit a látogatók igényeihez igazítani. Ezek a sütik sem képesek Önt személy szerint beazonosítani. Az IP címet is csak részben rögzítik.

További információ a Google Analytics sütikről

Célzó vagy reklám sütik: Ezek a sütik az oldalunkon tett látogatását, a kattintásait, valamint a linkeket követik figyelemmel. Az oldalon esetlegesen megjelenő hirdetések relevanciáját javíthatják ezek az információk. Ezek a sütik szintén nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.

Honlapunk a Google AdWords remarketing szolgáltatásának követő kódjait is használhatja annak érdekében, hogy a látogatók a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon személyre szabott hirdetéseket érhessenek el. Ezeket a sütiket a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le.

További információ a Google hirdetési sütijeiről

Használatot elősegítő,  funkcionális sütik: Ezek a sütik javítják az elérhető funkciók minőségét azzal, hogy lehetővé teszik az Ön által a honlapon végzett műveletek rögzítését. Ezen sütik tárolhatnak személyes azonosító adatokat, amelyeket Ön megadott honlapunkon.

Harmadik féltől származó sütik: Előfordulhat, hogy harmadik féltől származó webes szolgáltatásokat használunk honlaunkon. Ebben az esetben a sütik tárolását a harmadik fél felügyeli, nincs ráhatásunk arra, hogy ezek a külső szolgáltatók milyen információkat gyűjtenek.

A sütik megőrzési ideje az eszközökön

Ideiglenes sütik: Ideiglenesen tárolódnak és a munkamenet végével, valamint a böngésző bezárásával  törlődnek számítógépéről.

Állandó sütik: Funkciójuk szerint látogatók hosszabb távú szokásainak követése, illetve olyan egyéb funkciók biztosítása a célja, amelyek például az oldal látogató általi testreszabásával  kapcsolatosak.

A rendszer 24 óráig, egy hétig vagy akár több évig tárolhatja őket a számítógépén, a kapcsolódó funkciótól függően.

A sütik ellenőrzése, kezelése, kikapcsolása

1. Böngésző beállítása

A legtöbb böngésző alapbeállítása szerint, a sütik automatikusan elfogadásra kerülnek a számítógépén. Az alábbi linkeken talál útmutatót a különböző böngészők süti kezelésének módosításához.

Google Chrome

Firefox

Microsoft Internet Explorer

2. Anonim Google Analytics sütik kikapcsolása:

A Google Analytics sütik kikapcsolásához, telepítenie kell egy kiegészítőt (Google Analytics plug-in) a böngészőjébe, de a sütik letilthatók a Google szolgáltatásaiban is.

A felhasználó gépén tárolt Google információkat az alábbi oldalon lehet kezelni

A Google-hirdetések szabályozása

További információ a „Google adatvédelem és biztonság” témáról

Milyen jogszabályok szabályozzák a sütik használatát?

  • 2003. évi C törvény az elektronikus hírközlésről
  • 2001. évi CVIII. törvény az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról
  • Európai Unió erre vonatkozó előírásai

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

1. Az adatkezelésre a www.termosz.com internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
2. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
3. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az előbbi pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatokat harmadik félnek a Szolgáltató kizárólag a Weboldalon elérhető szolgáltatások, illetve a megrendelések teljesítéséhez ad ki, a VI. pontban leírtak szerint; egyéb esetben személyes adatok harmadik félnek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően kötelező erővel nem rendelkezik – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail-címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail-címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail-címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail-címet regisztrálta.

V. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlését az Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségek egyikén kell jelezni, amit a Szolgáltató 14 napon belül végrehajt.
2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

VI. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:
Cégnév: Magyar Posta Zrt.
Cím: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Tevékenység: Csomagküldés

3. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

VII. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
2. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
E-mail:  [email protected] A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a II. pontban megadott elérhetőségeken keresztül.
4. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 14 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
5. A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
6. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

VIII. E-MAIL-CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
2. Az e-mail-címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.
4. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

HATÁLYOS: 2017. 07.26 – TÓL VISSZAVONÁSIG ÉS / VAGY MÓDOSÍTÁSIG.