Jogi nyilatkozat

A webshop, egyéb szolgáltatások a felületen és a hírlevél nem üzemelnek! Jelenleg az oldalt inspirálódásra, régi termékek és munkák nézegetésére és hírek böngészésére lehet használni.

A webhely használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a webhely és a rajta szereplő valamennyi anyag használatát.

I. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS: A TermoszDesign elnevezésű webhely megnyitásával elfogadja e jogi nyilatkozat általi kötelezettségeket. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük, ne használja a weboldalt.

II. SZELLEMI TULAJDONJOGOK: Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogai, a TermoszDesign tulajdonát képezi, vagy a tulajdonos engedélyével került a webhelyre.
Jogában áll a webhely egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, másokkal megosztani, feltéve, hogy ezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszi. Az Ön által készített valamennyi másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © TermoszDesign. Minden jog fenntartva.

III. ELŐZETES ÍRÁSBELI JÓVÁHAGYÁS NÉLKÜL TILOS: Kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és / vagy a rajta szereplő márkákat; és módosítani a webhelyet (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe).

IV. TARTALOM: A jelen webhely tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. A webhely azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A TermoszDesign nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás – és hibamentes működését.

V. FELELŐSSÉG: A törvény által megengedett mértékig a TermoszDesign ezennel kizár minden felelősséget a webhely használata és / vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és / vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és / vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:
bármiféle tevékenység, melyre esetleg a webhelyen közzétett információ ösztönzött; a webhely használatának lehetetlensége; és a webhelyen szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

VI. A WEBHELYHEZ HIVATKOZÁSSAL KAPCSOLÓDÓ WEBHELYEK: A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a Szolgáltatónak bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

VII. ADATVÉDELEM: A jelen webhelyen keresztül megadott személyes adatok, például név és e-mail cím használata teljes mértékben az adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a nyilatkozatot, mielőtt bármilyen információt a rendelkezésünkre bocsátana.

VIII. KAPCSOLATFELVÉTEL: Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: [email protected]

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK: Fenntartjuk a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. A jelen jogi nyilatkozatra és a webhely használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.